Job description

 

Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động Android/IOS sử dụng React Native

 

Requirements

 

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm lập trình bằng ngôn ngữ Java,JS,Objective C và sử dụng React Native Có kinh nghiệm sử dụng Android studio, Xcode Nắm rõ về các thành phần chính của ReactNative (hook, animation, redux ... ) Nắm vững kiến thức về đồng bộ , bất

 

Benefit

 

Mức lương đàm phán theo năng lực ứng viên, cạnh tranh với thị trường, upto 2000$. Đánh giá kết quả công việc 1 lần/năm (Tháng 6 và tháng 12). Nhiều cơ hội tăng thu nhập từ 50-80%/năm. Thưởng lương tháng 13: 1 tháng lương. Thưởng sinh nhật công ty Hỗ trợ g